Uitvoeren regeling groenprojecten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren regeling groenprojecten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het stimuleren van groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering. Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten. Archiveren conform de Archiefwet. Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid.
  Taak van algemeen belang
 • Het stimuleren van groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering. Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten. Archiveren conform de Archiefwet. Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Investeerders voor wie een groenverklaring wordt aangevraagd

 • Gegevens: Contactgegevens van de aanvrager - adres, Locatie adres. Contactgegevens t.b.v. de correspondentie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, Personalia (geslacht). Behandelend ambtenaar: contactgegevens (Naam, telefoonnummer en emailadres), personalia (geslacht) en functieaanduiding.
 • Verzameldoel: Identificatie en communicatie
 • Bewaartermijn: Archiveren conform de Archiefwet.
 • Bron: Aangeleverd door groenfonds namens de investeerder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • - Personeel van RVD dat onder leiding van de verantwoordelijke staat
 • - Personeel dat onder leiding van de bewerker staat

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal