Werving, selectie en managementdevelopment ABD

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Werving, selectie en managementdevelopment ABD in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Bureau ABD verzamelt persoonsgegevens voor: • Ontwikkelen van producten en diensten ter bevordering van de ontwikkeling van managers; • Adviseren/begeleiden van individuele managers op gebied van opleiding en in hun (loopbaan)ontwikkeling; • Bijdragen aan de beschikbaarheid van managers en talentontwikkeling; • Zorgen voor loopbaanbegeleiding en fungeren als gedelegeerd werkgever voor het topmanagement van de Rijksdienst; • Uitvoeren van HRM-dienstverlening voor de bewindspersonen.
  Taak van algemeen belang
 • Bureau ABD gebruikt persoonsgegevens in sollicitaties om: • Een sollicitatie af te handelen; • Een sollicitant als potentiële kandidaat in beeld te brengen bij toekomstige vacatures (search).
  Toestemming betrokkene
 • De doelen mbt personen die reeds benoemd zijn: • Uitvoeren van dienstverlening op gebied van loopbaanontwikkeling en opvolgingsplanning van (top)management; • Talenten of managers adviseren over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; • Relaties uitnodigen voor op hun doelgroep gerichte bijeenkomsten; • Werkgevers- en HRM-taken uitvoeren ten aanzien van bewindspersonen en de topmanagementgroep; • Informeren over andere producten en diensten van Bureau ABD.
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Sollicitanten

 • Gegevens: Persoonsgegevens sollicitanten zoals CV en adres.
 • Verzameldoel: Bureau ABD gebruikt persoonsgegevens in sollicitaties om: • Een solli.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 4 weken, tenzij met toestemming. Met toestemming 5 jaar om bij soortgelijke vacatures te kunnen gebruiken. Assessments bij werving en selectie worden 2 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Deze gegevens zijn nodig om de sollicitatie te kunnen laten plaatsvinden. Wanneer de gegevens niet geleverd worden, is het niet mogelijk om iemand te selecteren voor een functie.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

ABD-leden

 • Gegevens: Persoonsgegevens ABD-leden, zoals adres, CV, assessments en gespreksverslagen.
 • Verzameldoel: De doelen mbt personen die reeds benoemd zijn: • Uitvoeren van dienst.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar na vertrek. Indien betrokkene toestemming geeft nog 5 jaar extra.
 • Bron: Gespreksverslagen en assessments komen van assessmentbureaus, van managers en van MD-adviseurs.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van Bureau ABD. Voor de toegang binnen Bureau ABD tot gegevens is een autorisatiematrix opgesteld en geïmplementeerd. Verder de vacaturehouders wat betreft sollicitaties.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal Algemene Bestuurs Dienst

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND