Financiële administratie (beperkt gebruik) BSN

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Financiële administratie (beperkt gebruik) BSN in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verstrekken van informatie aan de Belastingdienst Uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) aanleveren
Gerechtvaardigd belang. -

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Debiteuren en crediteuren.

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, debiteuren-/crediteurennummer, BSN, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot facturen, beschikkingen en declaraties.
 • Verzameldoel: Opgave verstrekken van gegevens aan de belastingdienst IB47 voor personen niet personeel of bedrijf zonder registerkenmerk en BTW-nummer.
 • Bewaartermijn: conform archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: dan kan geen, verplichte, opgave verstrekt worden aan de belastingdienst

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Door ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)/Afdeling Financiële Diensten en Administratie geautoriseerde medewerkers binnen de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien dan wel mogen muteren of tot betaling/ ontvangst mogen overgaan (functiescheiding).
 • Door Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie geautoriseerde medewerkers van het ministerie van Financiën (Audit Dienst Rijk) die de betreffende gegevens in mogen zien.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/Inkoopplein B73die door Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie zijn geautoriseerd om inkoop gerelateerde gegevens in te voeren, te muteren of goed te keuren.
 • Door Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)/Afdeling Financiële Diensten en Administratie geautoriseerde medewerkers buiten de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien.
 • DICTU technisch beheer eBS
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team eBS voor het functioneel beheer van eBS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Debiteuren en crediteuren van CPB en SodM worden door hen aangeleverd voor verwerking in de financiële administratie door FEZ/ FDA. Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk CPB en SodM gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.