23 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Archief (Infosource elektronische dossierinventaris)

Om te voldoen aan overige relevante wet- en regelgeving

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M211
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Behandelen digitale documenten

Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M138
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Behandelen digitale documenten

Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Dienst ICT Uitvoering
Verwerkingsnummer: M8099
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Behandelen papieren documenten

Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M239
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Beleidsadministratie bankverwerking Crediteuren

Verwerken van betalingen aan crediteuren (uitbetaling van subsidies).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2429
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Beleidsadministratie bankverwerking Debiteuren

Verwerken van ontvangsten bank.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2423
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Beleidsadministratie Betalingen Crediteuren

Het bewaken van een tijdige, juiste en volledige registratie van het verplichten en betalen in de crediteurenadministratie en betaling aan crediteuren (begunstigden) en het juist, tijdig (42 dagen), rechtmatig en volledig verantwoorden van de betaalde bedragen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2231
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Beleidsadministratie Facturen en Inningen Debiteuren

Het zo effectief mogelijk incasseren van vorderingen (op tijd betaald worden met een zo klein mogelijk risico van non-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning) m.b.t. subsidie- en/of heffingsregelingen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2416
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Compliance financiële belangen

Het bijhouden van de registratie van meldingen van financiële belangen en transacties met effecten door ambtenaren van EZK en LNV. Het gaat om financiële belangen en transacties van EZK- en LNV-ers die de belangen van de dienst kunnen raken. De meldingen en het register zijn gebaseerd op artikel 61a, lid 1 en 2, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Verwerkingsnummer: M117
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Financiële administratie (beperkt gebruik) BSN

Verstrekken van informatie aan de Belastingdienst Uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) aanleveren

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel-Economische Zaken
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M1643
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management