12 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Registreren Antibioticagebruik Kalveren

Registratie van antibiotica gebruik ten behoeve van LNV-regelgeving. De hoeveelheden geleverd antibiotica worden ingevoerd door de dierenarts in een daartoe aangewezen databank. De dieraantallen worden ingevoerd door de veehouder of diens gemachtigde in een daartoe aangewezen databank. Op grond hiervan kan de dierdagdosering berekend worden.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2671
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren Antibioticagebruik Konijnen

Registreren en kunnen raadplegen van antibioticagebruik van konijnen bij veehouders met meer dan 250 konijnen voor de fokkerij of productie van vlees.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2889
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren Antibioticagebruik Pluimvee

Registratie van antibiotica gebruik ten behoeve van LNV-regelgeving. De hoeveelheden geleverd antibiotica worden ingevoerd door de dierenarts in een daartoe aangewezen databank. De dieraantallen worden ingevoerd door de veehouder of diens gemachtigde in een daartoe aangewezen databank. Op grond hiervan kan de dierdagdosering berekend worden.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2885
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren Antibioticagebruik Runderen

Registratie van antibiotica gebruik in het kader van regeling nr. WJZ/12375453 om antibioticagebruik terug te dringen.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2657
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren Antibioticagebruik Varkens

Registratie van antibiotica gebruik ten behoeve van LNV-regelgeving. De hoeveelheden geleverd antibiotica worden ingevoerd door de dierenarts in een daartoe aangewezen databank. De dieraantallen worden ingevoerd door de veehouder of diens gemachtigde in een daartoe aangewezen databank. Op grond hiervan kan de dierdagdosering berekend worden.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2877
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren en Identificeren Pluimvee en handelsnormen Broedeieren

Het verwerken van gegevens ter uitvoering van de aan RVO.nl opgedragen taken betreffende werkzaamheden ten bate van de regeling I&R (Identificatie en Registratie) voor de diersoort pluimvee. Registratie van gegevens van houders van pluimvee waaronder de registratie van verzamelaars, pakstations, grossiers van eieren, eiproductenfabrikanten, en eiproductenhandelaren. Registratie van verplaatsing van levend pluimvee en eieren.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2234
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren en Identificeren Runderen

Het voor de uitvoering van EU-Verordening 1760/2000 registreren en identificeren van (aantallen) runderen tijdens hun leven en van de relatie tussen dier en houder.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2087
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren en Identificeren Schapen en Geiten

Het voor de uitvoering van Verordening 21/2004 identificeren en registreren van (aantallen) geiten en schapen tijdens hun leven en van de relatie tussen dier en houder.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2217
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren en Identificeren van Paardachtigen

Paspoort uitgevende instanties de mogelijkheid geven om te controleren of er voor een paardachtige al een paspoort is uitgegeven, zodat wordt voorkomen dat er twee paspoorten voor één paardachtige worden uitgegeven.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2270
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Registreren en Identificeren Varkens en Varkensleveringen

Het registreren, identificeren en handhaven van varkens en varkensleveringen op grond van Verordening 21/2004.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2182
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Opsporing
Onderwerp: Vergunningen > Export

Ga naar