13 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Netwerk Buitenland en Concordaat - proactief informeren ondernemers

Het team Netwerk Buitenland en Concordaat verstuurt één keer per maand een brief met highlights aan personen in hun netwerk. Het doel van deze brief is om de ontvangers ervan pro actief te wijzen op relevante ontwikkelingen in de wereld op het gebied van Innovatie, Internationale handel en Landbouw.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3786
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen
Onderwerp: Ondernemen > Innovatie

Uitvoeren (programma) national point of entry

Het helpen en adviseren van MKB bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3235
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren Develop2Build (D2B)

Het ondersteunen van overheden in ontwikkelingslanden en opkomende markten bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten, met nadruk op de ontwikkelingsfase van publieke infrastructuur, die het lokale ondernemingsklimaat verbetert en private sector ontwikkeling stimuleert.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3403
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren Economische Diplomatie en Handelsbevordering

Uitvoeren van Economische Diplomatie en Handelsbevordering door het helpen en adviseren van bedrijven uit Nederland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun activiteiten in het buitenland (internationaliseren).

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3262
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

Het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling door middel van het bevorderen van significant vernieuwende investeringen in de private sector in ontwikkelingslanden. Hiermee wordt beoogd een relevante en positieve bijdrage te leveren aan zelfredzaamheid en armoedevermindering door het creëren van economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomensverbetering.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3416
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren programma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Het bijdragen aan het uitbannen van alle kinderarbeid (volgens de ILO-norm) voor 2025, waarbij het Nederlandse bedrijfsleven verantwoordelijkheid neemt voor het uitbannen van kinderarbeid.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3298
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren programma Transitiefaciliteit

Het vergroten van de omvang van de (duurzame) handel, investeringen en diensten door Nederlandse bedrijven met een transitieland.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3425
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren regeling Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Het zich richten op de voorbereidende fase op haalbaarheidsaspecten of opleidingen voor lokaal management, operationeel personeel, juridische, fiscale en/of contractuele aangelegenheden en relaties met toeleveranciers of afnemers en ook water- of energievoorzieningen.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3454
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren regeling Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Het ondersteunen van Nederlandse mkb'ers die willen investeren in, of exporteren naar, buitenlandse markten met uitzondering van de landen die het Dutch Good Growth Fund (DGGF) bedient.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3076
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren regeling Starters International Business (SIB)

Uitvoeren van de regeling Starters International Business.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3507
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Ga naar