89 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aanvraag tot behoeftevervulling (ATB) - Sharepoint.

Het initi�ren van het inkoopproces. Specificeren van diensten en artikelen t.b.v. civiele en wapensysteem gebonden bedrijfsvoering. De budgetuitnutting te verantwoorden in de lijn en financieel te autoriseren conform financi�le mandaten.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1734
Type: Secundair

Administratie klein kaliber wapens (SARS)

Administreren welke klein kaliber wapens binnen Defensie aanwezig zijn en wie (welke eenheid) daar verantwoordelijk is. Tevens ondersteunt het een gecontroleerde overdracht van een eenheid naar een andere eenheid. Hierdoor is het mogelijk een wapen te volgen vanaf aanschaf tot afvoer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor authenticatie en autorisatie. Tevens wordt bijgehouden wie welke wapens heeft verstrekt en in ontvangst heeft genomen. En wie een inventarisatie heeft uitgevoerd.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1370
Type: Secundair

Advanced Lessons learned Information System (ALLIS).

1) Het vastleggen van observaties van operaties van Defensie; 2) Het vastleggen van het (lessons Learned) proces (valideren, analyseren, identificeren en borgen/leercirkel sluiten); 3) Het raadplegen van de vastgelegde informatie door eenheden, organisatiedelen of personen (naslag); 4) Het kunnen volgen/bewaken van de voortgang van de door hen ingediende observaties. 5) Genereren van managementinformatie.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1121
Type: Secundair

Adviescommissie Maatwerk DMO

Het bevoegd gezag te kunnen adviseren t.b.v. de individuele besluitvorming bij de (voorgenomen) besluiten van algemene strekking met individuele impact (zoals wijziging standplaats). Onderzoek e/o aanvullend onderzoek e/o extern advies te kunnen vragen bij ter zake deskundigen.

Organisatie: Ministerie van Defensie / DMO
Verwerkingsnummer: M2249
Type: Secundair

Archivering informatie MH17 ramp

Doel is om alle informatie rondom de MH17 ramp duurzaam, toegankelijk en eenduidig te archiveren en te zorgen dat er verantwoording over afgelegd kan worden.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1976
Type: Secundair

Argus Cold Retrieval, salarisgegevens burgerpersoneel 1999-2004.

(Controle) diensttijdberekeningen Een juiste diensttijddatum is van belang voor een juiste diensttijdgratificatie indien de burgermedewerker 12�, 25, 40 of 50 jaren in dienst is. Deze gratificatie kan volledig of proportioneel zijn. Ook de tijd doorgebracht bij specifieke benoemde andere organisaties dan Defensie tellen mee als diensttijd.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1122
Type: Secundair

ASD: Projectadministratie subsidies SZW-ESF

Volledige subsidieverantwoording te kunnen overleggen ter verkrijging van subsidies voor Defensie.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1681
Type: Secundair

Auditdienst Rijk, wettelijke taak & vraaggestuurd onderzoek

Uitvoeren jaarrekeningcontrole (wettelijke taak) zoals bepaald in de Comptabiliteitswet en Besluit audit dienst rijk. De Comptabiliteitswet vereist dat financi�le administraties betrouwbaar en controleerbaar ingericht en gevoerd.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1237
Type: Secundair

Autorisatiebeheer materieel logistiek/financi�n (DART).

Voldoen aan de principes van autorisatiebeheer zoals beschreven in de HDBV aanwijzing 16 Autorisatiebeheer en de Comptabiliteitswet. DART is een gebruikersvriendelijk hulpmiddel voor de gebruikersorganisatie voor autorisaties in het materieel logistieke en financiele functiegebied (met name SAP) en biedt ondersteuning bij het opstellen autorisatiematrices, het aanvragen van rollen, het controlere en vaststellen van autorisatiematrices en het verantwoorden van functiescheidingsconflicten etc.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1220
Type: Secundair

Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Publiceren/openbaar maken van militair historisch beeldmateriaal van de Nederlandse militaire geschiedenis.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1130
Type: Secundair