104 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Defensiepas

Ondersteunen aanvraag, uitgifte, beheer en inname proces Defensiepassen.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M2216
Type: Secundair

Gezondheidsmonitoring, Onderzoek met pseudo-anonieme persoonsgegevens bin

Gezondheid van militairen en de effectiviteit van de zorg, waar mogelijk, te verbeteren door epidemiologische analyses, hetgeen het inzicht in gezondheid en geleverde zorg verhoogt.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M2218
Type: Secundair

Personeels- en salarisadministratie

Voeren personeelsadministratie Defensie

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M2217
Type: Secundair

Persoonsregistratie en Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (2021)

Voldoen aan de wettelijke eisen uit het Arbobesluit

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M2314
Type: Secundair

Uitvoering veteranenwet

Uitvoeren veteranenbeleid ten aanzien van: a) het onderhouden van contacten met veteranen in het kader van veteranenzorg

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M2215
Type: Secundair

Administratie klein kaliber wapens (SARS)

Administreren welke klein kaliber wapens binnen Defensie aanwezig zijn en wie (welke eenheid) daar verantwoordelijk is. Tevens ondersteunt het een gecontroleerde overdracht van een eenheid naar een andere eenheid. Hierdoor is het mogelijk een wapen te volgen vanaf aanschaf tot afvoer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor authenticatie en autorisatie. Tevens wordt bijgehouden wie welke wapens heeft verstrekt en in ontvangst heeft genomen. En wie een inventarisatie heeft uitgevoerd.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1370
Type: Secundair

Advanced Lessons learned Information System (ALLIS).

1) Het vastleggen van observaties van operaties van Defensie; 2) Het vastleggen van het (lessons Learned) proces (valideren, analyseren, identificeren en borgen/leercirkel sluiten); 3) Het raadplegen van de vastgelegde informatie door eenheden, organisatiedelen of personen (naslag); 4) Het kunnen volgen/bewaken van de voortgang van de door hen ingediende observaties. 5) Genereren van managementinformatie.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M1121
Type: Secundair

Adviescommissie Maatwerk DMO

Het bevoegd gezag te kunnen adviseren t.b.v. de individuele besluitvorming bij de (voorgenomen) besluiten van algemene strekking met individuele impact (zoals wijziging standplaats). Onderzoek e/o aanvullend onderzoek e/o extern advies te kunnen vragen bij ter zake deskundigen.

Organisatie: Ministerie van Defensie / DMO
Verwerkingsnummer: M2249
Type: Secundair

Archivering informatie MH 17 ramp

Het garanderen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vindbaarheid van de bij Defensie aanwezige informatie over de ramp met vlucht MH17.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M2263
Type: Secundair

Argus Cold Retrieval, salarisgegevens burgerpersoneel 1999-2004 (2021)

(Controle) diensttijdberekeningen Een juiste diensttijddatum is van belang voor een juiste diensttijdgratificatie indien de burgermedewerker 12½, 25, 40 of 50 jaren in dienst is. Deze gratificatie kan volledig of proportioneel zijn. Ook de tijd doorgebracht bij specifieke benoemde andere organisaties dan Defensie tellen mee als diensttijd.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: M2319
Type: Secundair