3 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Beantwoorden vragen van burgers

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Communicatie
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Dienst ICT Uitvoering
Verwerkingsnummer: M8085
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Burgers

Beslissen op handhavingsverzoek

Op basis van formele handhavingsverzoeken beslissen over bestuurlijk interveniëren. Uitoefening van het openbaar gezag : Algemene wet bestuursrecht

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Staatstoezicht op de Mijnen
Verwerkingsnummer: M1464
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Burgers

Uitvoeren Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsverbinding

Uitvoering geven aan de Uitkoopregeling. Tussen 1 januari 2017 en 1 oktober 2021 kunnen gemeenten – op grond van de uitkoopregeling - bij RVO.nl aanvragen indienen voor de vergoeding van de gemaakte en te maken kosten voor de aankoop of verplaatsing van een woning die loodrecht onder een hoogspanningsverbinding staat.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M1855
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Schadeverzoeken
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Burgers
Onderwerp: Infrastructuur > Infrastructuur
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Ga naar

  • Pagina 1