265 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

4 Behandelen bezwaar tegen besluit CCMO

De CCMO behandelt het bezwaarschrift van een belanghebbende indien deze een bezwaar indient tegen het besluit van de CCMO. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Behandelen van bezwaar op een beslissing door een toetsingscommissie.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4933
Type: Primair

4 Behandeling van bezwaar tegen openbaarmaking CCMO-register

Kerngegevens van mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland is beoordeeld door een erkende METC of de CCMO worden in het openbare CCMO-register geplaatst. Een jaar na einde onderzoek dienen de onderzoeksresultaten eveneens openbaar gemaakt worden. De CCMO behandelt bezwaren tegen de openbaarmaking van deze onderzoeksinformatie van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in het CCMO-register.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7464
Type: Primair

4 Behandeling van klachten over het handelen van de CCMO

De CCMO behandelt klachten over het handelen van de CCMO overeenkomstig de Klachtenregeling CCMO.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7463
Type: Primair

4 Behandeling van Wob-verzoeken

De CCMO behandelt verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7470
Type: Primair

6 Analyse van webstatistieken van bezoekers websites

De CCMO gebruikt webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de websites gebruiken. Deze informatie helpt de websites te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4921
Type: Secundair

6 Afhandeling vragen via dienstpostbussen

De CCMO heeft als uitvoeringsorgaan een spilfunctie als (inter)nationale vraagbaak over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat (mede) in Nederland wordt uitgevoerd. Vragen van correspondenten komen binnen via verschillende dienstpostbussen. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Geven van voorlichting over de uitvoering en toepassing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7442
Type: Secundair

6 Publicaties op CCMO website

De CCMO publiceert de samenstelling van de CCMO commissie, secretariaat CCMO en de lokale erkende medisch-ethische toetsingscommissies op de website van de CCMO. Deze informatie is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij organisaties, burgers en communicatie met derden.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4922
Type: Secundair

6 Relatiebeheer externe contacten

De CCMO onderhoudt contacten en communiceert met externe relaties, zoals ketenpartners, METC's, branche-organisaties, patiëntverenigingen, instellingen, andere (overheids) organisaties, leveranciers etc.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7573
Type: Secundair

6 Research en monitoring van rapportages Social Media

De CCMO ontvangt wekelijkse rapportages van berichten op sociale media die worden verzameld op basis van vooraf gekozen steekwoorden. De verzamelde informatie helpt de publieke opinie te achterhalen over medisch-wetenschappelijk onderzoek en biedt inzicht in wat er in de buitenwereld speelt. Dit inzicht kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de informatievoorziening op de website verder te optimaliseren of om via de eigen sociale-mediakanalen te reageren op berichten van sociale-mediagebruikers.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7479
Type: Secundair

6 Vergaderingen met externen

De CCMO heeft regelmatig overleg met externen, zoals ketenpartners, commissieleden, voorzitters en secretarissen en andere belanghebbenden over praktische en juridische aspecten m.b.t. toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4934
Type: Secundair