13 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Beantwoorden vragen van burgers

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Communicatie
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M107
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Burgerbrieven

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M118
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG

Communicatiebestanden voor externe communicatie

Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe contacten gericht op verbinden, benaderen, informatie te delen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Communicatie
Verwerkingsnummer: M139
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Contact onderhouden met externe personen en organisaties

Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M148
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Afhandelen klachten over SodM

Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM als gedragingen van (medewerkers van) SodM. Uitoefening van het openbaar gezag : Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Staatstoezicht op de Mijnen
Verwerkingsnummer: M338
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Klachten

Beantwoorden vragen en klachten van media, burgers en bedrijven

Tijdige beantwoording van vragen van media, burgers en bedrijven (e-mail burger en burgerbrief overig) door SodM en zo nodig doorgeleiding naar overige Rijksorganisaties. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Staatstoezicht op de Mijnen
Verwerkingsnummer: M340
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Burgerbrieven

Wob-verzoeken SodM

Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Staatstoezicht op de Mijnen
Verwerkingsnummer: M341
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > WOB verzoeken

Opnemen van contactgegevens in de octrooilicentiedatabank

Aanbieden van contactgegevens ter licentieafname.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2150
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Intelectueel eigendom
Onderwerp: Communicatie > Actieve openbaarmaking

Het bijhouden van een klantenbestand online filing

Bijhouden welke klanten gebruik maken van eOLF (online filing) voor het indienen van hun octrooiaanvragen en andere octrooigerelateerde verzoeken.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2179
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Actieve openbaarmaking
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Registeren van e-mailadressen van abonnees Bijblad

Verzenden via e-mail van het Bijblad (het Bijblad wordt genoemd in artikel 27 Uitvoeringsbesluit).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2256
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Actieve openbaarmaking
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Ga naar